Natječaji

MOSEĆKA 113

Traže se ponude za sanaciju krovne terase

Broj za dostavu ponude: 69/21.
Predstavnik suvlasnika: Franko Barčot
Rok za dostavljanje ponuda: 14.10.-29.10.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.