Natječaji

KMANSKI PRILAZ IV 1

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 70/21.
Predstavnik suvlasnika: Vladimir Holinka
Rok za dostavljanje ponuda: 15.10.-29.10.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.