Natječaji

MATOŠEVA 27

Traže se ponude za sanaciju a) terase b) kosog krova

Broj za dostavu ponude: 71/21.
Predstavnik suvlasnika: Mara Rozita Tahirbegović
Rok za dostavljanje ponuda: 19.10.-5.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324