Natječaji

TOLSTOJEVA 26

Traže se ponude za sanaciju dvorišnog platoa

Broj za dostavu ponude: 74/21.
Predstavnik suvlasnika: Davor Dragojević
Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.-8.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589.