Natječaji

ULICA SLOBODE 36

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 77/21.
Predstavnik suvlasnika: Anka Krstulović
Rok za dostavljanje ponuda: 4.11.-19.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 091/211-9003.