Natječaji

STARČEVIĆEVA 13

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 86/21.
Predstavnik suvlasnika: Mislav Madiraca
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.-3.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324