Natječaji

OMIŠKA 22

Traže se ponude za bojanje fasade (alpinistički)

Broj za dostavu ponude: 87/21.
Predstavnik suvlasnika: Jelka Matković
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.-10.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.