Natječaji

SUKOIŠANSKA 18

Traže se ponude za izradu projekta za termoizolaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 89/21.
Predstavnik suvlasnika: Ante Elez
Rok za dostavljanje ponuda: 26.11.-10.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.