Natječaji

PAPANDOPULOVA 4

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 93/21.
Predstavnik suvlasnika: Emil Katunarić
Rok za dostavljanje ponuda: 3.12.-20.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.