Natječaji

BAN BERISLAVIĆEVA 7

Traže se ponude za ugradnju vodomjera

Broj za dostavu ponude: 85/22.
Predstavnik suvlasnika: Pjerina Lisičar Čehovski
Rok za dostavljanje ponuda: 11.8.-25.8.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706