Natječaji

BANA BERISLAVIĆA 7

Traže se ponude za sanaciju i termoizolaciju sjeverne fasade

Broj za dostavu ponude: 30/22.
Predstavnik suvlasnika: Pjerina Lisičar Čehovski
Rok za dostavljanje ponuda: 4.3.-18.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706