Natječaji

GOSPINICA 19

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 125/22.
Predstavnik suvlasnika: Marija Dragičević
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.-16.12.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.