Natječaji

GUPČEVA 3

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 47/22.
Predstavnik suvlasnika: Jozo Rogošić
Rok za dostavljanje ponuda: 30.3.-14.4.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.