Natječaji

KNEZA VIŠESLAVA 10

Traže se ponude za sanaciju dijela kosog krova

Broj za dostavu ponude: 124/22.
Predstavnik suvlasnika: Siniša Bojanić
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.-9.12.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.