Natječaji

KRANJČEVIĆEVA 15

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 51/22.
Predstavnik suvlasnika: Duje Šitum
Rok za dostavljanje ponuda: 6.4.-21.4.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605