Natječaji

KRANJČEVIĆEVA 31

Traže se ponude za ugradnju parlafona

Broj za dostavu ponude: 72/22.
Predstavnik suvlasnika: Andrija Šarac
Rok za dostavljanje ponuda: 19.5.-3.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605