Natječaji

KRLEŽINA 6

Traže se ponude za sanaciju balkona Perhat i Bekavac

Broj za dostavu ponude: 115/22.
Predstavnik suvlasnika: Mila Rako-Dolinac
Rok za dostavljanje ponuda: 14.10.-28.10.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/340-607.