Natječaji

LIČKA 25

Traže se ponude za ugradnju pojedinačnih vodomjera 

Broj za dostavu ponude: 36/22.
Predstavnik suvlasnika: Eduard Botrić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.3.-31.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.