Natječaji

LIČKA 25

Traže se ponude za ugradnju parlafona sa šifrarnikom 

Broj za dostavu ponude: 37/22.
Predstavnik suvlasnika: Eduard Botrić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.3.-31.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.