Natječaji

MATOŠEVA 42

Traže se ponude za sanaciju svjetlarnika

Broj za dostavu ponude: 22/22.
Predstavnik suvlasnika: Senka Šperanda
Rok za dostavljanje ponuda: 17.2.-4.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706