Natječaji

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 47

Traže se ponude za ugradnju dizala

Broj za dostavu ponude: 27/22.
Predstavnik suvlasnika: Marina Šore
Rok za dostavljanje ponuda: 22.2.-9.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Veljko Stojković, tel. 021/340-293.