Natječaji

MOSEĆKA 105

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 67/22.
Predstavnik suvlasnika: Dragan Milovac
Rok za dostavljanje ponuda: 13.5.-27.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.