Natječaji

OSJEČKA 30

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 33/22.
Predstavnik suvlasnika: Marija Divković
Rok za dostavljanje ponuda: 4.3.-18.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605