Natječaji

PAZDIGRADSKA 72

Traže se ponude za sanaciju balkona 

Broj za dostavu ponude: 39/22.
Predstavnik suvlasnika: Dario Sučić
Rok za dostavljanje ponuda: 21.3.-5.4.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706