Natječaji

PUT SKALICA 49

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 66/22.
Predstavnik suvlasnika: Goran Matić
Rok za dostavljanje ponuda: 11.5.-27.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.