Natječaji

ROKOVA 13

Traže se ponude za sanaciju prohodnih terasa

Broj za dostavu ponude: 34/22.
Predstavnik suvlasnika: Lada Baković
Rok za dostavljanje ponuda: 11.3.-25.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.