Natječaji

RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Traže se ponude za sanaciju dijela terase

Broj za dostavu ponude: 56/22.
Predstavnik suvlasnika: Martin Čelan
Rok za dostavljanje ponuda: 21.4.-6.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605