Natječaji

RUĐERA BOŠKOVIĆA 6-16

Traže se ponude za preinake u kotlovnici zbog prelaska na plin

Broj za dostavu ponude: 61/22.
Predstavnik suvlasnika: Martin Čelan
Rok za dostavljanje ponuda: 10.5.-25.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605