Natječaji

SLOVENIĆEVA 5

Traže se ponude za sanaciju stubišta

Broj za dostavu ponude: 25/22.
Predstavnik suvlasnika: Leo Jeričević
Rok za dostavljanje ponuda: 17.2.-4.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.6.

(Troškovnik kod referenta)