Natječaji

SMILJANIĆEVA 4

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 131/22.
Predstavnik suvlasnika: PRINUDNA
Rok za dostavljanje ponuda: 28.12.2022.g.-12.1.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.