Natječaji

STARČEVIĆEVA 13

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 83/22.
Predstavnik suvlasnika: Mislav Madiraca
Rok za dostavljanje ponuda: 1.8.-16.8.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.