Natječaji

STJEPANA RADIĆA 12 (Solin)

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 57/22.
Predstavnik suvlasnika: Marijan Grubić
Rok za dostavljanje ponuda: 21.4.-6.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Kerum, tel. 021/340-705.