Natječaji

STONSKA 14

Traže se ponude za toplinsku izolaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 73/22.
Predstavnik suvlasnika: Vladimir Delić
Rok za dostavljanje ponuda: 27.5.-10.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706