Natječaji

ULICA SLOBODE 15

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 128/22.
Predstavnik suvlasnika: Dragan Buljubašić
Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.-30.12.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605

(troškovnik preuzeti kod referenta)