Natječaji

ULICA SLOBODE 48

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 29/22.
Predstavnik suvlasnika: Josip Masinović
Rok za dostavljanje ponuda: 4.3.-18.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706