Natječaji

VINKOVAČKA 29

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 127/22.
Predstavnik suvlasnika: Jozo Smajo
Rok za dostavljanje ponuda: 6.12.-20.12.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605