Natječaji

VOJKA KRSTULOVIĆA 4

Traže se ponude za sanaciju svjetlarnika

Broj za dostavu ponude: 26/22.
Predstavnik suvlasnika: Nada Milić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.2.-4.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.6.