Natječaji

VRH LUČAC 33

Traže se ponude za sanaciju fasade i dijela prohodne terase

Broj za dostavu ponude: 132/22.
Predstavnik suvlasnika: Viktor Jovanović Marušić
Rok za dostavljanje ponuda: 28.12.2022.g.-12.1.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.