Natječaji

VUKOVARSKA 28

Traže se ponude za ugradnju internih vodomjera

Broj za dostavu ponude: 50/22.
Predstavnik suvlasnika: Netty Kovačević-Vranjican
Rok za dostavljanje ponuda: 6.4.-21.4.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589.