Natječaji

VUKOVARSKA 87

Traže se ponude za sanaciju terase sa toplinskom izolacijom

Broj za dostavu ponude: 77/22.
Predstavnik suvlasnika: Robert Tafra
Rok za dostavljanje ponuda: 10.6.-24.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.