Natječaji

VUKOVARSKA 89

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 35/22.
Predstavnik suvlasnika: Nebojša Popović
Rok za dostavljanje ponuda: 14.3.-29.3.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.