Novosti

TIJELA DRUŠTVA: Skupština i Nadzorni odbor

Obaveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednici uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti ima pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti iz članka 6. i 8. Zakona.


Naime, pristup informacijama u smislu Zakona odnosi se na pristup informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti i koje bi bile dostupne bilo kojoj domaćoj i stranoj fizičkoj i pravnoj osobi, te koje nisu vezane uz pojedinačne postupke pokrenute od strane fizičkih ili pravnih osoba.


SKUPŠTINA

U 2019. godini održana jedna sjednica skupštine na kojoj nisu donijete odluke koje se tiču korisnika usluga.


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor u 2019. godini održao 5 sjednica na kojima nisu donijete odluke koje se tiču korisnika usluga.

 


OBAVIJEST

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (u nastavku: Društva) sazivam                                                                      16. sjednicu Nadzornog odbora

                             za dan 14.02.2020. godine (petak) s početkom u 14,00 sati

Sjednica će se održati u Sali za sastanke Trgovačkog društva Stano-uprava d.o.o. na adresi Mike Tripala 6/III, Split.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Izvješće o poslovanju Društva u 2019.godini
  3. Tekuća problematika

 

Javnost sjednice - Sukladno mogućnostima dvorane, izvješćujemo da jedan suvlasnik, koji je zainteresiran, može prisustvovati sjednici u dijelu sjednice koji je otvoren za javnost, uz uvjet da se prijavi na mail: silvana.vuckovic@stano-uprava.hr najkasnije do 13.02.2020.godine u 12,00 sati.