KVATERNIKOVA 18

Traže se ponude za sanaciju krova

Broj za dostavu ponude: 158/19.
Predstavnik suvlasnika: Mario Žunić
Rok za dostavljanje ponuda: 7.10.-23.10.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 021/340-607.