KLIŠKI PUT 1 (Solin)

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 192/19.
Predstavnik suvlasnika: Tomislav Radoš
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.-17.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Kerum, tel. 021/340-295.