ŠENOINA 13

Traže se ponude za sanaciju krovišta

Broj za dostavu ponude: 40/21.
Predstavnik suvlasnika: Ivan Biuk
Rok za dostavljanje ponuda: 7.4.-23.4.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.