ZORANIĆEVA 8

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 660-02/29
Predstavnik suvlasnika: Darko Radat, 097-673-1011
Rok za dostavljanje ponuda: 5.12.-19.12.2018.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.