Poziv na dostavu ponude za sanaciju fasade, krova i dvorišnih odvodnih voda - Strožanačka 39 21312 Podstrana

Poziv na dostavu ponude za sanaciju fasade, krova i dvorišnih odvodnih voda

 

Moguće je poslati odvojene ponude za sanaciju. 

 

Kontakt osobe: Branimir Mandarić, predstavnik ulaza Strožanačka 39A 0957023703, Matilda Pocrnić, predstavnica ulaza 39 0958269088

 

Poziv vrijedi do 30.04.2024.