Novosti

ETAŽIRANJE

Kao Vaš upravitelj izvješćujemo Vas o mogućnostima i prednostima etažiranja i to kako slijedi:

Zašto etažirati?
Temelj za etažiranje nalazi se u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06 i 87/06-odluka US). Svi stanovi u zgradama koje nisu etažirane( a to je preko 90% stanova), sada su upisani u knjigu položenih ugovora koja je samo privremeno rješenje i koja će se ukinuti. Problem koji se javlja u praksi s upisom u knjigu položenih ugovora, je taj što vlasnici stanova ne znaju svoj suvlasnički udjel u zgradi te zemljištu oko zgrade. Česte su dvojbe i rasprave, kao i sudski postupci između vlasnika stanova, jer žele utvrditi koji suvlasnički udjel im pripada u cijelom objektu, na koju ostavu imaju pravo, koji dio zemljišta oko zgrade i slično. Da bi se izbjegle sve te nedoumice u praksi, da bi vlasnik stana postao zemljišnoknjižni vlasnik stana, poslovnog prostora, garaže i sl, te suvlasnikom ostalih dijelova zgrade i zemljišta oko zgrade, nužno je provesti etažiranje objekta. Ako objekt nije upisan u zemljišne knjige, geodet treba najprije ucratati i upisati zgradu u katastarski plan, potom izraditi parcelacioni elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama, te nakon toga prići postupku etažiranja.

Prema važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, bilo kakav prostor u objektu (zgradi), uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl, NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Što je etažiranje?
Etažiranje je tehničko-upravno-pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom, ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom,itd.) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili prava građenja sa zgradom. Vlasnik stana odnosno poslovnog prostora, garaže i sl. etažiranjem postaje zemljišnoknjižnim vlasnikom i suvlasnikom nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom). Etažiranjem se dobiva sloboda raspolaganja, zakonit promet nekretninom (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom, garažom, itd). Za etažiranje je potrebna suglasnost suvlasnika. Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica. Kada zgrada ima više ulaza, a ne nalazi se cijela na jednoj zemljišnoj čestici, treba etažirati cijelu zgradu sa svim ulazima, a ne samo jedan ulaz.

Što je knjiga položenih ugovora?
Knjiga položenih ugovora je knjiga za evidentiranje vanknjižnog vlasništva. Svi stanovi u zgradama koje nisu etažirane položeni su upravo u toj knjizi. Bitno je napomenuti da knjiga položenih ugovora nije konačno, već privremeno rješenje upisa vlasništva. Nakon upisa etažirane nekretnine u zemljišnu knjigu, knjiga položenih ugovora će nestati. U knjizi položenih ugovora nisu utvrđeni proporcionalni dijelovi cijele nekretnine (zemljišta i zgrade), nad kojima je suvlasnik svaki vlasnik posebnog dijela.

Da li je moguće etažiranje izvršiti putem upravitelja zgrade?
Etažiranje se preporuča organizirati upravo putem upravitelja zgrade. Isto se može platiti iz pričuve, a moguće je za to izdvojiti dodatna sredstva.