Novosti

OBAVIJEST

STANO-UPRAVA d.o.o.SPLIT, Mike Tripala 6/III, u ime i za račun suvlasnika zgrada pod svojim upravljanjem, raspisuje

POZIV IZVOĐAČIMA RADOVA

za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji u 2013.godini. Poziv se odnosi na izvođače slijedećih radova: krovopokrivački, izolaterski, radovi na fasadi, bojadisarski, vodoinstalaterski radovi, radovi na otčepljivanju kanalizacije, aluminijska, plastična i crna bravarija, drvodjelski radovi, ugradnja parlafona i elektroinstalacije, održavanje protupožarnih aparata, održavanje gromobranskih instalacija, održavanje antenskih sustava, te drugi radovi na održavanju zajedničkih djelova i uređaja na stambeno-poslovnim zgradama.

Ponuđači trebaju dostaviti ponudu koja treba sadržavati:
- naziv, točnu adresu i matični broj i OIB ponuditelja, broj žiro računa, banka, broj telefona, mobitela, telefaxa, e-mail adresu
- dokaz o registraciji za obavljanje predmetnih radova (obrtnicu, ili izvod iz registra trgovačkog suda)
- podatke o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana
- oprema, broj i struktura zaposlenih
- potvrdu da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Splitu
- reference o dosadašnjem radu

Svi izvođači koji izvode visinske radove, ili radove na skeli (radovi na fasadama, terasama, krovovima i sl.) dužni su napraviti godišnju policu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti za štetu nastalu trećim osobama kako materijalne, tako i nematerijalne prirode (materijalna šteta i tjelesne povrede) na iznos od najmanje 120.000,00 kuna po štetnom događaju.

Naručitelj zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije ponudu ili poništi ovaj poziv i pri tome ne snosi odgovornost prema odbijenim ponuđačima.

Rok za podnošenje ponuda na protokol Stano-uprave d.o.o. je 15.10.2012.godine.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvaraj – ponuda za poslovnu suradnju u 2013.godini”, Stano-uprava d.o.o.Split, Mike Tripala 6/III – PROTOKOL.
Dodatne informacije možete dobiti kod Josipa Katića na tel. 340-294, ili Katje Bonačić na tel: 340-600, svakim radnim danom od 13,00 – 15,00 sati. Odabrani izvođači radova bit će pozvani na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji za 2013.godinu najkasnije do 31.12.2012.godine.