Novosti

OBAVIJEST

Zbog primjene Zakona o osobnom identifikacijskom broju (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339522.html), molimo Vas da nam dostavite osobni identifikacijski broj (OIB) osobe koja je nositelj obveze plaćanja pričuve (vlasnik/ugovorni obveznik). U slučaju da je došlo do promjene vlasništva na Vašoj nekretnini (stanu, poslovnom prostoru i dr.), a računi za pričuvu dolaze na drugu osobu, molimo Vas da uz OIB dostavite dokumentaciju (vlasnički list, kupoprodajni, ili darovni ugovor i sl.) temeljem koje bismo Vas evidentirali kao obveznika plaćanja pričuve. Također molimo da nam dostavite adresu na koju želite da Vam šaljemo uplatnice ako se ista razlikuje od adrese prostora u zgradi za koji plaćate pričuvu.